Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Festivals > Celebration

Celebration

Festivals celebrating special events.

Contributors in Celebration

Celebration

Boryeong bùn Lễ hội

Festivals; Celebration

Một lễ hội hàng năm diễn ra trong mùa hè ở Boryeong, Hàn Quốc. Lễ hội diễn ra trong hai tuần, nhưng là nổi tiếng nhất cho ngày cuối tuần cuối cùng mà thường rơi vào cuối tuần thứ hai của tháng ...

Arirang Lễ hội

Festivals; Celebration

Còn được gọi là khối lượng trò chơi, thể dục dụng cụ công nghệ thuật Lễ hội bắt đầu vào đầu tháng tám và kết thúc vào đầu tháng chín. Lễ hội kỷ niệm những câu chuyện của Bắc Triều tiên. Các sự kiện ...

Cascamorras Lễ hội

Festivals; Celebration

Lễ hội Cascamorras là một nghi lễ hàng năm diễn ra vào ngày 6 tháng chín ở thị trấn Guadix và Baza trong tỉnh Granada, Tây Ban Nha. Địa phương dân gian cổ tích nói hai thị trấn đã chiến đấu cho sở ...

Featured blossaries

Tallest Skyscrapers

Chuyên mục: Science   3 24 Terms

test_blossary

Chuyên mục: Business   1 1 Terms