Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Construction > Bridge

Bridge

Bridge construction and inspection terminologies.

Contributors in Bridge

Bridge

Pre-cast cây

Construction; Bridge

Cây là chế tạo xi măng Portland off-trang web bằng cách sử dụng reinforcing thép và đăng bài - tensioning cáp. Các girders vận chuyển đến trang web xây dựng bằng xe tải và hoisted vào vị trí của cần ...

hình elip vòm

Construction; Bridge

Một kiến trúc với một đường cong sẽ trở thành chặt chẽ đối với vương miện.

parabol

Construction; Bridge

Một hình thức của kiến trúc được xác định bởi một điểm di chuyển những gì còn lại equidistant từ một điểm cố định bên trong vòm và một điểm di chuyển dọc theo một đường. Hình dạng này khi đảo ngược ...

móc áo

Construction; Bridge

Một thành viên căng thẳng phục vụ đình chỉ một thành viên kèm theo.

phản ứng

Construction; Bridge

Cuộc kháng cự của một hỗ trợ chống lại áp lực của một thành viên được nạp.

đất bùn

Construction; Bridge

Trầm tích hạt khác nhau, từ 0. 00016-0. 0024 inch đường kính.

công ty

Construction; Bridge

Một thiết bị kết nối hai hoặc nhiều bên cạnh phần của một cấu trúc. a roller chung cho phép kề bên phần di chuyển controllably qua nhau. Một cứng nhắc liên ngăn bên cạnh phần từ di chuyển hoặc quay ...

Featured blossaries

Chinese Tea

Chuyên mục: Culture   3 22 Terms

Stationary

Chuyên mục: Other   1 21 Terms