Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Archaeology > Artifacts

Artifacts

Any object of special archaeological interest which has been made or given shape by a man.

Contributors in Artifacts

Artifacts

Vẫn còn Titanic

Archaeology; Artifacts

Vẫn còn của nạn nhân của con người, khởi động và quần áo một phần bị chôn vùi trong bùn tại trang web Titanic hai-và-một-nửa dặm bên dưới bề mặt của Đại Dương, nơi mà các đống đổ nát của liner đại ...

Clovis điểm

Archaeology; Artifacts

Lớn điểm đá phóng được sử dụng bởi thợ săn người Mỹ đầu tiên để giết trò chơi động vật.

acheulean

Archaeology; Artifacts

Một hòn đá công cụ sử dụng từ khoảng 1,6 triệu năm trước đến 125.000 năm trước đây, ngành công nghiệp. Nó được đặc trưng bởi bifaces lớn, đặc biệt là bàn tay ...

Dhammazedi Bell

History; Ancient history

Bell Dhammazedi lớn, nó đã được nói rằng Dhammazedi là chiếc chuông lớn nhất ở Miến điện. Nó được thực hiện theo lệnh của vua Dhammazedi của Hanthawaddy Pegu, và đã được đưa ra như một món quà để ...

Featured blossaries

Heroes of the French Revolution

Chuyên mục: History   1 5 Terms

Space shuttle crash

Chuyên mục: History   1 4 Terms