Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Anatomy > Arteries

Arteries

Any of the muscular elastic tubes that form a branching system and that carry oxygenated blood away from the heart to the cells, tissues, and organs of the body.

Contributors in Arteries

Arteries

xuyên tâm động mạch tái phát

Anatomy; Arteries

Xuyên tâm động mạch thường xuyên phát sinh từ động mạch xuyên tâm ngay lập tức dưới đây khuỷu tay.

cấp trên epigastric Vaønh

Anatomy; Arteries

Trong giải phẫu học con người, động mạch epigastric cấp trên đề cập đến một mạch máu mang ôxy máu và phát sinh từ động mạch ngực nội bộ (được gọi là động mạch vú nội bộ trong sơ đồ đi kèm). Nó ...

giảm dần theo

Anatomy; Arteries

Giảm dần theo là một phần của theo, động mạch lớn nhất trong cơ thể. Là giảm dần theo là một phần của sự khởi đầu theo lúc arch aortic chạy qua ngực và bụng. Là giảm dần theo được chia thành hai ...

kém hơn động mạch epigastric

Anatomy; Arteries

Trong giải phẫu học con người, kém hơn động mạch epigastric đề cập đến trong động mạch đó phát sinh từ động mạch iliac bên ngoài và anastomoses với động mạch epigastric cấp trên. Dọc theo khóa học ...

phổ biến các mạch

Anatomy; Arteries

Ở con người, động mạch phổ biến là một động mạch cung cấp đầu và cổ với ôxy máu; nó phân chia ở cổ để hình thành các động mạch cảnh bên ngoài và nội ...

động mạch dạ dày trái/phải

Anatomy; Arteries

Các động mạch dạ dày (Hang vị môn động mạch) phát sinh từ động mạch gan chung, trên các môn vị, xuống đến đầu Hang vị môn của Dạ dày, và đi từ phải sang trái dọc theo độ cong ít hơn của nó, cung cấp ...

thân cây celiac

Anatomy; Arteries

Các động mạch celiac (hoặc coeliac), còn được gọi là thân cây celiac, là chi nhánh lớn đầu tiên của động mạch chủ bụng. Phân nhánh từ động mạch chủ trước biên giới trên của đốt sống L1 (gần như ngay ...

Featured blossaries

Gothic Cathedrals

Chuyên mục: History   2 20 Terms

Christmas Markets

Chuyên mục: Travel   1 4 Terms