Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Archaeology > Archaeology tools

Archaeology tools

Any tool that is used to facilitate excavation work at archaeological dig sites.

Contributors in Archaeology tools

Archaeology tools

Bàn chải

Archaeology; Archaeology tools

Bàn chải được sử dụng khi đồ tạo tác được tìm thấy để bàn chải nhẹ nhàng đi bụi bẩn còn lại được tìm thấy trên các artifact chính nó.

màn hình

Archaeology; Archaeology tools

Một màn hình được sử dụng để sift thông qua các bụi bẩn để giúp tìm thấy đồ tạo tác.

thăm dò

Archaeology; Archaeology tools

Một thăm dò được đưa vào đất để xác định độ sâu đất.

cấp độ dòng

Archaeology; Archaeology tools

Một mức độ dòng là một mức độ nhỏ, nằm trên đỉnh một chuỗi kéo căng. Các chuỗi được gắn vào một điểm mốc đo lường. A level của dòng xác định độ sâu dưới điểm mốc đo ...

tập tin

Archaeology; Archaeology tools

Một tập tin được sử dụng để làm sắc nét các công cụ khác, chẳng hạn như xẻng, xẻng thuổng, vv.

Găng tay

Archaeology; Archaeology tools

Găng tay được sử dụng để bảo vệ tay trong việc đào bới và khai quật.

Xẻng

Archaeology; Archaeology tools

Một công cụ được sử dụng để khai thác, bằng cách nâng bụi bẩn từ khu vực khai quật.

Featured blossaries

Male Fashion

Chuyên mục: Fashion   1 8 Terms

Study English

Chuyên mục: Arts   1 13 Terms