Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Anthropology > Applied anthropology

Applied anthropology

Applied anthropology is the practical application of anthropological data, methodology, perspective and theory to asses and solve contemporary social problems.

Contributors in Applied anthropology

Applied anthropology

liminality

Anthropology; Applied anthropology

Một người có thể trong khi họ đang ở giữa các nghi lễ. Họ có để lại trạng thái trước đó của họ, nhưng vẫn chưa đạt được các hình thức mà các nghi lễ sẽ ban cho khi chúng. Liminality do đó có thể được ...

Featured blossaries

Asia Cup 2015

Chuyên mục: Sports   2 10 Terms

Worst Jobs

Chuyên mục: Arts   2 7 Terms