Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Toys and games > Animals & stuffed toys

Animals & stuffed toys

Of or relating to toys sewn from textiles and filled with a soft material. Textiles used can range from basic cloth, plush, or leather. They are filled with materials such as rice, grain, or feathers that resemble an animal, person, cartoon character, or inanimate object.

Contributors in Animals & stuffed toys

Animals & stuffed toys

Gấu Teddy

Toys and games; Animals & stuffed toys

Đây được coi là các động vật nhồi biểu tượng cho trẻ em trên toàn thế giới.

đồ chơi nhồi bông

Toys and games; Animals & stuffed toys

Một món đồ chơi khâu từ vải, sang trọng hoặc các sản phẩm dệt khác, và nhồi với rơm, đậu, nhựa bột viên, bông, sợi tổng hợp hoặc các tài liệu tương tự ...

Featured blossaries

Most Watched Sports

Chuyên mục: Sports   1 10 Terms

Types of Steels

Chuyên mục: Engineering   3 20 Terms