Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > History > American history

American history

Contributors in American history

American history

Lục quân của phụ nữ (WAC)

History; American history

Phụ nữ đơn vị để U. S. quân đội.

Những người thợ bồi thường nhân luật

History; American history

Pháp luật về việc thiết lập bắt buộc bảo hiểm được trang bị sử dụng lao động để trang trải trên thương tích công việc để công nhân của họ, đó là một cuộc cải cách cung cấp bảo vệ cho người lao động ...

Hội nghị Yalta

History; American history

Cuộc họp giữa Tổng thống Franklin Roosevelt, thủ tướng Anh Winston Churchill, và thủ tướng Liên Xô Joseph Stalin tại hội nghị Yalta tại Crimea Nga tháng 2 năm 1945 để xác định các bài chiến tranh thế ...

William Lloyd Garrison

History; American history

Các nhà lãnh đạo của triệt để abolitionism, Garrison tìm tự do ngay lập tức cho nô lệ mà không đền bù cho chủ sở hữu của họ.

Truman Doctrine

History; American history

Một bài phát biểu của tổng thống Truman trong tháng 3 năm 1947 thiết lập khóa học của U. S. chính sách ngoại giao cho các thế hệ tiếp theo, vẽ tranh vấn đề quốc tế như là một cuộc đấu tranh giữa các ...

Total War

History; American history

Như trái ngược với giới hạn chiến tranh, chiến tranh tổng thường là bắt một cuộc xung đột quân sự mà chiến tranh ảnh hưởng cuối cùng đến toàn bộ dân số, người thường dân sống cũng như quân đội. The ...

Tory

History; American history

Tại Anh trong thế kỷ 18 Đảng Tory chặt chẽ được xác định với lợi ích của nhà vua và monarchism, hoặc trong tâm trí của nhiều người Mỹ yêu nước, với chính phủ tyrannical. Là cách mạng dawned, Tory đã ...

Featured blossaries

African dressing

Chuyên mục: Fashion   3 10 Terms

Educational Terms Eng-Spa

Chuyên mục: Education   1 1 Terms