Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Sports > Alpine skiing

Alpine skiing

The sport and recreation of downhill skiing.

Contributors in Alpine skiing

Alpine skiing

phù hợp với ván trượt

Sports; Alpine skiing

Một thuật ngữ mô tả các vị trí của các ván trượt khi họ đang mang song song hoặc phải đối mặt trong cùng một hướng.

Featured blossaries

Classifications of Cardiovascular Death

Chuyên mục: Health   1 2 Terms

Nikon Sport Optics

Chuyên mục: Technology   1 8 Terms