Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Aviation > Airport

Airport

A station, usually consisting of buildings, airfields and runways, used to provide a place for aircraft to take off and land as well as to house commercial services for passengers and on-board staff.

Contributors in Airport

Airport

Sân bay check-in

Aviation; Airport

Hãng đã nắm quyền kiểm soát của thuộc chỗ ngồi. Du lịch phải có được chỗ tập tại sân bay truy cập.

Sân bay Berlin Brandenburg

Aviation; Airport

Sân bay Brandenburg Berlin là một sân bay quốc tế nằm dưới xây dựng và 18 km (11 mi) nằm ở phía nam của Trung tâm Berlin ở biên giới giữa các bang Berlin và Brandenburg. Ông sẽ được đặt tên theo các ...

Aeronautical information publication (AIP)

Aviation; Air traffic control

Một ấn phẩm phát hành bởi hoặc với các cơ quan của một nhà nước và có chứa thông tin hàng không của một nhân vật lâu dài điều cần thiết để chuyển hướng ...

sân đỗ quản lý dịch vụ

Aviation; Air traffic control

Một dịch vụ được cung cấp để điều chỉnh các hoạt động và phong trào của máy bay và xe trên một sân đỗ.

autorotation

Aviation; Air traffic control

Một rotorcraft chuyến bay điều kiện mà trong đó các cánh quạt nâng là lái xe hoàn toàn của hành động của không khí khi rotorcraft là trong chuyển động.

máy bay

Aviation; Air traffic control

Một quyền lực thúc đẩy máy bay mà có nguồn gốc của nó tăng lên trong chuyến bay từ khí động học phản ứng trên các bề mặt mà vẫn cố định trong suốt chuyến ...

chiếc máy bay tiên tiến Laptop

Aviation; Air traffic control

Một Laptop chiếc máy bay có một thiết kế kiểu tuân thủ các tiêu chuẩn có liên quan.

Featured blossaries

Extinct Birds and Animals

Chuyên mục: Animals   1 20 Terms

Indonesia Football Team

Chuyên mục: Sports   3 10 Terms