Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Marketing > Advertising

Advertising

A form of marketing that aims to persuade an audience to feel a certain way about products and services.

Contributors in Advertising

Advertising

dòng thẻ

Marketing; Advertising

Một khẩu hiệu hoặc cụm từ mà trực quan truyền tải quan trọng nhất sản phẩm thuộc tính hoặc lợi ích mà các nhà quảng cáo muốn truyền đạt. Nói chung, một chủ đề cho một chiến ...

hình ảnh thương hiệu

Marketing; Advertising

Nhận thức của sản phẩm của bạn hoặc thương hiệu của bạn bởi khách hàng. Hình ảnh thường được xây dựng thông qua quảng cáo hoặc tài trợ.

kết hợp lực lượng bán hàng

Marketing; Advertising

Sự pha trộn của đại diện cá nhân lãnh thổ, đội bán hàng tỷ tài khoản, telemarketers, vv trong một công ty của tất cả salesforce.

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR)

Marketing; Advertising

Một khái niệm theo đó các công ty tích hợp các mối quan tâm về kinh tế, xã hội và môi trường vào hoạt động kinh doanh và hoạt động tương tác của họ với các bên liên quan trên cơ sở tự ...

ngân sách quảng cáo

Marketing; Advertising

Số tiền do nhà quảng cáo đưa ra để chi trả cho hoạt động quảng cáo. Có rất nhiều phương pháp để xác định quy mô ngân sách quảng cáo mong muốn.

thịt phi lê

Marketing; Advertising

Cung cấp một sản phẩm hay dịch vụ tại một mức giá mà cố ý được đặt dưới mức giá được trả bởi các competitor(s).

quảng cáo uy tín

Marketing; Advertising

Quảng cáo được thiết kế để nâng cao uy tín của một công ty hoặc một công ty sản phẩm hoặc dịch vụ.

Featured blossaries

Frank Sinatra

Chuyên mục: Entertainment   1 1 Terms

Brand Management

Chuyên mục: Business   2 13 Terms