Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Alternative therapy > Acupuncture

Acupuncture

Of or related to a medical procedure involving the piercing of the skin at very specific points on the body using thin, sharp needles; thought to adjust the pattern of the body's energy flow.

Contributors in Acupuncture

Acupuncture

áp lực điểm

Alternative therapy; Acupuncture

Một điểm áp lực là vị trí giải phẫu trên cơ thể con người mà được xem là một điểm quan trọng trong châm cứu trong đó khi kích thích (ví dụ như bằng châm cứu kim) nó có thể sản xuất đáng kể đau hoặc ...

châm cứu

Alternative therapy; Acupuncture

Các thực hành của chèn kim tiêm vào cơ thể để làm giảm đau, tạo ra gây mê hoặc chữa bệnh khác. Rộng hơn, châm cứu là một gia đình của thủ tục liên quan đến sự kích thích của vị trí giải phẫu trên ...

người châm cứu

Alternative therapy; Acupuncture

Một chuyên gia có tay nghề cao trong việc thực hành châm cứu, những người có thể hoặc không có thể được dạy bởi một cơ quan công nhận.

điện châm cứu

Alternative therapy; Acupuncture

Một thực tế đặc biệt châm cứu, nhờ đó mà dòng điện tối thiểu quản lý một số điểm kinh tuyến. Điện châm cứu có thể được thực hiện có hoặc không có ...

cảm giác

Alternative therapy; Acupuncture

Trong châm cứu, cảm giác liên quan đến cảm giác hoặc nhận thức của một kích thích và các đoạn văn được thực hiện bởi các xung thần kinh từ các cơ quan cảm giác đến Trung tâm thần ...

zhejiu

Alternative therapy; Acupuncture

Zhejiu là một thuật ngữ Trung Quốc và đề cập đến cả châm cứu và moxibustion.

châm cứu laser

Alternative therapy; Acupuncture

Châm cứu laser chỉ đạo và kích thích một chùm tia laser được hướng vào trang web châm cứu.

Featured blossaries

Strange Landscapes

Chuyên mục: Travel   1 3 Terms

I Got 99 Problems But A Stitch Ain't One.

Chuyên mục: Fashion   2 9 Terms