Contributors in Acting

Acting

Akimbo

Drama; Acting

một vị trí trong đó tay trên hông và khuỷu đang cúi ra nước ngoài

Featured blossaries

Quality Management

Chuyên mục: Education   1 4 Terms

Hostile Takeovers and Defense Strategies

Chuyên mục: Business   1 12 Terms