Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Insurance

Insurance

Insurance is a promise of compensation for specific potential future losses in exchange for a periodic payment. Insurance is designed to protect the financial well-being of an individual, company or other entity in the case of unexpected loss. Some forms of insurance are required by law, while others are optional. Agreeing to the terms of an insurance policy creates a contract between the insured and the insurer. In exchange for payments from the insured (called premiums), the insurer agrees to pay the policy holder a sum of money upon the occurrence of a specific event. In most cases, the policy holder pays part of the loss (called the deductible), and the insurer pays the rest. Examples include car insurance, health insurance, disability insurance, life insurance, and business insurance.

0Categories 32802Terms

Add a new term

Contributors in Insurance

Insurance >

Henry

Animals; Animals

HENRY tin rằng con người quản lý tài nguyên và thực hiện khéo léo của nó là một tài sản quan trọng trong hướng tới nhân viên phúc lợi và kinh doanh thành ...

vận

Biology; Cell biology

Một chất giống như sữa ong Chúa làm cho lên các tài liệu sống trong tất cả các thực vật và động vật tế bào.

pterodectyl

Animals; Reptiles

Bò một tuyệt chủng bay sát đó là về kích thước của một con chim nhỏ. Pterodactyls sống trong thời gian của khủng long.

Ptolemy hệ thống

Astronomy; General astronomy

Hệ thống Ptolemy có trái đất là trung tâm của nó, và mặt trời, sao và hành tinh quay quanh trái đất trong quỹ đạo tròn.

tuổi dậy thì

Anatomy; Reproductive systems

Giai đoạn trong vòng đời của con người và động vật linh trưởng mà họ trở thành có thể sinh sản và kích thích tố khác gây ra thay đổi vật lý trong cơ ...

ròng rọc

Mechanical equipment; General technical terms

Một máy đơn giản có một bánh xe mà một sợi dây thừng chạy. Dây gắn liền với một tải trọng ở một đầu, và một người kéo trên dây ở đầu bên ...

Teacup Gấu chó

Animals; Animals

Nhỏ chó chó hầu hết mọi người của sự chú ý trong năm gần đây, đặc biệt là bây giờ mà phổ biến Teddy bear chó, cụ thể là đồ chơi con chó xù (đồ chơi chó xù là một vẻ đẹp phổ biến ...

Sub-categories