Home > Terms > Serbian (SR) > pedagoški pristup

pedagoški pristup

Metode podizanja i razvoja ličnosti u procesu obrazovanja koje ispunjavaju naučne pedagoške zahteve.

0
Thêm vào Bảng chú giải thuật ngữ của tôi

Bạn muốn nói gì?

Bạn phải đăng nhập để gửi thảo luận.

Terms in the News

Featured Terms

Sanja Milovanovic
  • 0

    Terms

  • 5

    Bảng chú giải

  • 1

    Followers

Ngành nghề/Lĩnh vực: Food (other) Category: Food safety

Коњетина за говедину

Интернационални скандал у индустији хране који укључује сједињавање коњског меса са прерађеном говедином, а затим обележавање производа од меса као ...

Người đóng góp

Featured blossaries

User Experience

Chuyên mục: Technology   1 1 Terms

Works by Da Vinci

Chuyên mục: Arts   3 20 Terms

Browers Terms By Category