Home > Terms > Serbian (SR) > pedagoški pristup

pedagoški pristup

Metode podizanja i razvoja ličnosti u procesu obrazovanja koje ispunjavaju naučne pedagoške zahteve.

0
Thêm vào Bảng chú giải thuật ngữ của tôi

Bạn muốn nói gì?

Bạn phải đăng nhập để gửi thảo luận.

Terms in the News

Featured Terms

Armana
  • 0

    Terms

  • 0

    Bảng chú giải

  • 11

    Followers

Ngành nghề/Lĩnh vực: Network hardware Category:

рачунарска мрежа

system of interconnected computer equipment that permits the sharing for information

Người đóng góp

Featured blossaries

Classifications of Cardiovascular Death

Chuyên mục: Health   1 2 Terms

Nikon Sport Optics

Chuyên mục: Technology   1 8 Terms