Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Language; Translation & localization > Terminology management

Terminology management

Of or relating to organizing terms that are proper in definition.

Contributors in Terminology management

Terminology management

Bảng thuật ngữ của tôi

Translation & localization; Terminology management

Bảng thuật ngữ của tôi cho phép các dịch giả tự do, nhà văn kỹ thuật và quản lý nội dung lưu trữ, dịch, và chia sẻ glossaries cá nhân trên TermWiki.com.\u000a\u000aĐể biết thêm chi tiết, kiểm tra ...

giải thích liên tiếp

Translation & localization; Internationalization (I18N)

Quá trình thông dịch sang một ngôn ngữ khác sau khi người nói phát biểu. Thông thường, thông dịch viên sẽ nghe và ghi lại thông tin khi người nói phát biểu, khi người nói đã phát biểu song, thông ...

Ngôn ngữ 'B'

Translation & localization; Internationalization (I18N)

Ngôn ngữ khác với ngôn ngữ chính của thông dịch viên, trong đó ông hoặc bà ấy có năng lực ngôn ngữ bản địa và vào những người đó là có thẩm quyền để giải thích cách chuyên nghiệp. Một thông dịch viên ...

Tiện ích Termwiki

Translation & localization; Terminology management

Tiện ích Termwiki là một công cụ cho phép người ta nhúng cơ sở dữ liệu của Termwiki vào các trang mạng khác như blog cá nhân hoặc trang mạng tin tức. Nó có thể được tùy biến theo ý thích của người ...

liên tiếp thông dịch viên

Translation & localization; Internationalization (I18N)

Là phiên dịch làm nhiệm vụ nghe khi người nói đang phát biểu, sau đó tiến hành phiên dịch khi người nói đã phát biểu xong hoặc tạm dừng. Phiên dịch đuổi có thể ngồi cùng bàn hoặc khác bàn với người ...

Ngôn ngữ 'C'

Translation & localization; Internationalization (I18N)

Ngôn ngữ nguồn mà từ đó một thông dịch viên là có thẩm quyền để giải thích cách chuyên nghiệp. Thông dịch viên có thể có một số các ngôn ngữ C.

phương ngữ

Translation & localization; Internationalization (I18N)

Những gì tạo một phương ngữ và phải làm gì về nó là một trong những khái niệm nhất hiểu lầm trong bản dịch, có lẽ đứng thứ hai chỉ sau hội chứng "native speaker" (nguy hiểm tưởng, thăng bằng một số ...

Featured blossaries

Deaf Community and Sign Language Interpreting

Chuyên mục: Culture   1 1 Terms

Middle-earth: Shadow of Mordor

Chuyên mục: Entertainment   1 4 Terms