Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Sociology > Racism

Racism

Discrimination and bias based on racial differences.

Contributors in Racism

Racism

khuôn

Sociology; Racism

Gán tùy ý của thói quen, khả năng, hoặc mong đợi cho một người hoặc một nhóm người dựa trên chủng tộc, giới tính hoặc đặc điểm Hiển thị khác; một quá trình mà trong đó chúng tôi có xu hướng để điều ...

rập khuôn

Sociology; Racism

Hoạt động trên các giả định về bất kỳ vai trò nào là phù hợp cho các nhóm nhất định của người dân. Điều trị người ít thuận lợi bởi vì một cái gì đó mà họ đã làm, ví dụ như thực hiện một khiếu nại ...

chủng tộc quấy rối

Sociology; Racism

1. Lạm và/hoặc xúc phạm các ngôn ngữ đó trong một cách tinh tế hoặc công khai belittles, humiliates, impugns, hoặc defames một người hoặc một nhóm người dựa trên chủng tộc và sắc tộc đặc điểm, di sản ...

chủng tộc

Sociology; Racism

Liên quan đến một nhóm người có một truyền thống quốc gia hoặc văn hóa phổ biến. Một thuật ngữ chung để mô tả những người châu á, da đen hay Mỹ gốc Phi, Tây Ban Nha/La tinh, người Mỹ bản xứ, cư dân ...

dân tộc

Sociology; Racism

Liên quan đến một nhóm người có một truyền thống quốc gia hoặc văn hóa phổ biến. Một thuật ngữ chung để mô tả những người châu á, da đen hay Mỹ gốc Phi, Tây Ban Nha/La tinh, người Mỹ bản xứ, cư dân ...

phân biệt chủng tộc

Sociology; Racism

Chủng tộc và văn hóa thành kiến và phân biệt đối xử, hỗ trợ cố ý hoặc vô ý của tổ chức quyền lực và quyền hạn, được sử dụng để lợi thế của một chủng tộc và những bất lợi của các chủng tộc khác. Quan ...

tự quyết

Sociology; Racism

Bên phải của tất cả mọi người để xác định cho mình nhu cầu, nguyện vọng và sự lựa chọn của họ.

Featured blossaries

Presidents of India

Chuyên mục: Politics   1 3 Terms

Basketball

Chuyên mục: Sports   1 20 Terms