Home > Terms > Uzbek (UZ) > sizni o‘marishsa

sizni o‘marishsa

Biror narsangizni o‘marib ketishsa, tezda politsiyaga xabar bering.

0
 • Loại từ: noun
 • Từ đồng nghĩa:
 • Blossary:
 • Ngành nghề/Lĩnh vực: Language
 • Category: Funniest translations
 • Company:
 • Sản phẩm:
 • Viết tắt-Từ viết tắt:
Thêm vào Bảng chú giải thuật ngữ của tôi

Bạn muốn nói gì?

Bạn phải đăng nhập để gửi thảo luận.

Terms in the News

Featured Terms

Akmal Xushvaqov
 • 214

  Terms

 • 0

  Bảng chú giải

 • 3

  Followers

Ngành nghề/Lĩnh vực: Computer Category:

netbuk

Aynan simsiz ulanish va internetga kirish uchun yasalgan ko‘chma kompyuter turi

Người đóng góp

Contributors in Language

Featured blossaries

Property contracts

Chuyên mục: Law   2 28 Terms

Top 10 Inspirational Books of All Time

Chuyên mục: Literature   1 12 Terms

Browers Terms By Category