Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Utilities > Sewage

Sewage

Sewage is a water-carried waste, in solution or suspension, that is intended to be removed from a community.

Contributors in Sewage

Sewage

hệ thống bể phốt

Utilities; Sewage

Một hệ thống được sử dụng để đào thải chất thải từ trong nhà mà không kết nối với hệ thống thoát nước.

Featured blossaries

Deaf Community and Sign Language Interpreting

Chuyên mục: Culture   1 1 Terms

Middle-earth: Shadow of Mordor

Chuyên mục: Entertainment   1 4 Terms