Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Utilities > Sewage

Sewage

Sewage is a water-carried waste, in solution or suspension, that is intended to be removed from a community.

Contributors in Sewage

Sewage

hệ thống bể phốt

Utilities; Sewage

Một hệ thống được sử dụng để đào thải chất thải từ trong nhà mà không kết nối với hệ thống thoát nước.

Featured blossaries

Modern Science

Chuyên mục: Science   1 10 Terms

phobias

Chuyên mục: Health   2 26 Terms