Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Advertising > Online advertising

Online advertising

For banner ads, pop-up ads, pop-under ads and so on.

Contributors in Online advertising

Online advertising

aQuantive

Advertising; Online advertising

Được thành lập năm 1997, eQuantive là một công ty tham gia vào sự phát triển của các giải pháp quảng cáo trực tuyến nhắm mục tiêu để giúp các công ty kết nối với người tiêu dùng của họ. Công ty dịch ...

hampersnationwide

Advertising; Online advertising

Quà tặng của bạn flash mà nụ cười vô giá trên cộng sự yêu thương của bạn. Dịp, lễ hội, hoặc các sự kiện cá nhân là thời gian hoàn hảo để nhận ra tầm quan trọng của những người có nghĩa là một cái gì ...

psychographics

Advertising; Online advertising

Xác định các đặc điểm cá tính và Thái độ ảnh hưởng đến phong cách sống của một người và mua hành vi. Psychographic dữ liệu điểm bao gồm ý kiến, Thái độ và niềm tin về khía cạnh khác nhau liên quan ...

máy chủ quảng cáo

Advertising; Online advertising

Một máy tính, thông thường được điều hành bởi một bên thứ ba, mà cung cấp và theo dõi các quảng cáo độc lập của các trang web nơi quảng cáo được hiển thị. Sử dụng quảng cáo máy chủ giúp thiết lập sự ...

phân loại adposter

Advertising; Online advertising

Đọc các dưới bước làm thế nào để đăng quảng cáo của bạn trên craigslist đi đến craigslist.org/about/sites và nhấp vào một vùng được nhắm mục tiêu mà bạn muốn đăng. Nhấp vào "đăng bài để phân loại" ...

bật-phía sau quảng cáo

Advertising; Online advertising

Một quảng cáo xuất hiện tự động khi duyệt một trang web, nhưng ẩn bên dưới trang, chỉ có thể nhìn thấy khi đóng, hoặc thu nhỏ cửa sổ.

Thứ hạng

Advertising; Online advertising

Thứ hạng của một trang web hoặc quảng cáo so sánh với các trang web hoặc quảng cáo khác. Thứ hạng cung cấp cho các nhà quảng cáo những thông tin về hiệu suất để so sánh và thường được sử dụng trong ...

Featured blossaries

China Rich List 2014

Chuyên mục: Business   1 10 Terms

Bar Drinks

Chuyên mục: Food   1 10 Terms