Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Cinema > Film types

Film types

basic film types

Contributors in Film types

Film types

Spaghetti Tây

Cinema; Film types

Nó là biệt hiệu cho một rộng tiểu thể loại của bộ phim Tây xuất hiện vào giữa những năm 1960 tại ý. Giám đốc phổ biến nhất là Sergio Leone, Sergio Corbucci, Sergio ...

mockbuster

Cinema; Film types

Cũng được gọi là một knockbuster hoặc soạn thảo cơ hội.Nó đề cập đến một bộ phim dựa trên một bộ phim bom tấn hit nhưng thực hiện tại một phần nhỏ của chi phí, và đó thường cố gắng piggyback chiến ...

Dramedy

Cinema; Film types

Một từ kết hợp của từ phim truyền hình và phim hài là một loại phim hoặc truyền hình hiển thị với cấu trúc của một bộ phim hài, nhưng với các yếu tố kịch tính hoặc nghiêm trọng, hầu hết tất cả trong ...

Khai

Cinema; Film types

Một từ kết hợp của các từ mô hình và tài liệu là một loại phim hoặc truyền hình hiển thị trong đó sự kiện hư cấu được trình bày trong tài liệu định dạng. Ví dụ là Zelig, Blair Witch dự án hoặc ...

Featured blossaries

Role Play Games (RPG)

Chuyên mục: Entertainment   1 19 Terms

Robin Williams Famous Movies

Chuyên mục: Entertainment   2 6 Terms