Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Multimedia

Multimedia

0Categories 150Terms

Add a new term

Contributors in Multimedia

Multimedia >

dẫn từ phía sau

Government; American government

Một cụm từ đó đã được sử dụng bởi nhà trắng Obama để mô tả Hoa Kỳ các hoạt động tại Libya là "hàng đầu từ phía sau." Các cụm từ đó đã tạo ra nhiều sự đối đầu giữa nhà trắng và The ...

đậu mùa

Health care; General

Một bệnh virus đã từng rất dễ lây lan. Characterized bởi sốt cao, nôn mửa, và vỉ và vết loét trên da. Tiêm chủng đã loại bệnh này.

gốc cây cầu

Software; Globalization software service

Cầu đó là gốc rễ của một cây khung hình thành giữa các cây cầu hoạt động trong mạng chuyển tiếp. Gốc cây cầu bắt nguồn và truyền cầu giao thức dữ liệu đơn vị (BPDUs) để các cây ...

Anh chấp thuận ban viễn thông

Software; Globalization software service

Tổ chức tiêu chuẩn Anh chịu trách nhiệm cho sự chấp thuận của các thiết bị để được gắn vào mạng lưới điện thoại chuyển công cộng ...

thuốc súng

History; Chinese history

Thuốc súng được nghĩ ra trong tống, cổ đại Trung Quốc. Được làm từ hỗn hợp kali nitrate, lưu huỳnh, và than, ban đầu nó được sử dụng làm thuốc để điều trị các loại khác nhau của ...

La bàn

History; Chinese history

La bàn được phát minh thời nhà Hán cho bói toán, nó sau đó phát triển thành một thiết bị định hướng. Các la bàn đã chỉ Nam và chủ yếu được sử dụng như hướng locators. Các muỗng đã ...

papermaking

History; Chinese history

Papermaking được phát minh thời nhà Hán; nó là một trong những đóng góp quan trọng nhất của Trung Quốc cổ đại đến sự lây lan và phát triển của nền văn minh của con người. Giấy đó ...

Sub-categories