Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Tobacco > Smoking equipment

Smoking equipment

of or relating to devices that are used for the facilitation of smoking an herb or crop.

Contributors in Smoking equipment

Smoking equipment

nhẹ

Tobacco; Smoking equipment

Nhẹ là một công cụ cầm tay được sử dụng để tạo ra một ngọn lửa. Nó bao gồm trong một thùng chứa một chất lỏng dễ cháy, một trung bình của đánh lửa, và một số cung cấp thêm diệt ngọn lửa. Bật lửa đã ...

Featured blossaries

Religious Fasting

Chuyên mục: Religion   2 20 Terms

Wars

Chuyên mục: History   1 1 Terms