Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Animals > Mammals

Mammals

Any of various warm-blooded vertebrate animals of the class Mammalia, characterized by a covering of hair on the skin and, in the female, milk-producing mammary glands for nourishing the young.

Contributors in Mammals

Mammals

cá voi

Animals; Mammals

Một loại động vật có vú biển mà thường phát triển rất lớn. Cá voi có lỗ trên đầu người đứng đầu của họ.

dơi

Animals; Mammals

Một động vật có vú nhỏ với một cơ thể như một con chuột và mỏng, leathery cánh. Hầu hết con dơi ăn côn trùng hay trái cây.

Gấu

Animals; Mammals

Một động vật có vú lớn với một cái áo xù xì, ngắn vuốt cao, và lớn. Gấu ăn thực vật và động vật khác, đặc biệt là côn trùng và động vật gặm nhấm ...

Hedgehog

Animals; Mammals

Một hedgehog là bất kỳ của các động vật có vú gai của phân họ Erinaceinae và trật tự Erinaceomorpha. Có 17 loài hedgehog trong 5 chi, tìm thấy thông qua bộ phận Europe, Asia, Châu Phi, và New Zealand ...

ruminant

Animals; Mammals

Một loại động vật có vú với một dạ dày được chia thành bốn phần. Gia súc, cừu và dê là động vật nhai lại.

con dấu

Animals; Mammals

Một loại động vật có vú biển có một cơ thể tinh gọn, dày lông trên tóc, và chân chèo. Con dấu ăn thịt.

Hổ Siberi

Animals; Mammals

Hổ Siberi Một phụ loài hổ sinh sống chủ yếu ở vùng núi Sikhote Alin cùng với một số lượng nhỏ ở Tây Nam tỉnh Primorye thuộc vùng Viễn Đông Nga. Năm 2005, đã có 331–393 cá thể hổ Amur đã trưởng thành ...

Featured blossaries

Options and Corporate Finance

Chuyên mục: Education   1 15 Terms

Hairstyles

Chuyên mục: Fashion   1 1 Terms