Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > History > British history

British history

Contributors in British history

British history

George III của Anh

History; British history

Ông là vua của Anh từ năm 1760-1820, đó là trong các triều đại của ông các thuộc địa Mỹ thiệt hại, đó là rất nghi ngờ rằng ông bị một căn bệnh di truyền porphyria. Họ đã phải tìm lựa chọn thay thế ...

blighty

History; British history

Anh (esp khi được xem bởi một người Anh ở nước ngoài) - từ dịch vụ nước ngoài tại thuộc địa Ấn Độ, Hindu từ 'bilayati' có nghĩa là 'ngoại' hoặc 'Châu ...

Bedlam

History; British history

Chaos - sau khi cơ sở giáo dục tâm thần London thành lập ban đầu như là một tôn giáo của nhà Simon Fitzmary trong 1247, và chuyển đổi thành các 'Bethlehem Hospital' cho lunatics bởi Henry ...

Phục hồi (Anh)

History; British history

Sự phục hồi của chế độ quân chủ Anh bắt đầu năm 1660 khi chế độ quân chủ Anh, Scotland và Ireland đã được tất cả được theo Charles II sau thời kỳ đứt quãng của khối thịnh vượng chung Anh dưới Oliver ...

Đứt quãng (Anh)

History; British history

Đứt quãng Anh là một giai đoạn cai trị quân sự và nghị viện của bảo hộ Oliver Cromwell dưới khối thịnh vượng chung Anh từ 1649 để 1660. Thời gian bắt đầu với bị lật đổ và thực hiện của Charles I và ...

Nhà Tudor

History; British history

Nhà Tudor hay nhà Tudor, là một ngôi nhà Hoàng gia châu Âu tiếng Wales gốc mà cai trị Vương quốc Anh từ 1485 đến 1603. Trong tất cả, đã có năm Tudor triều và dòng đến chấm dứt với cái chết của ...

Nhà Windsor

History; British history

Nhà Windsor là nhà Hoàng gia thịnh vượng, trong đó có Vương quốc Anh. Này được thành lập bởi vua George V vào năm 1917, khi ông đã thay đổi tên của gia đình từ tiếng Đức Saxe-Coburg và Gotha để ...

Featured blossaries

Serbian Mythological Beings

Chuyên mục: Other   1 20 Terms

Parkour

Chuyên mục: Sports   1 10 Terms