Home > Terms > Serbian (SR) > elektronska trgovina

elektronska trgovina

Brojni načini da ljudi sa prisupom Interneta mogu da obavljaju poslove sa svojih kompjutera.

0
Thêm vào Bảng chú giải thuật ngữ của tôi

Bạn muốn nói gì?

Bạn phải đăng nhập để gửi thảo luận.

Terms in the News

Featured Terms

padimo
  • 0

    Terms

  • 0

    Bảng chú giải

  • 1

    Followers

Ngành nghề/Lĩnh vực: Food (other) Category: Herbs & spices

korijander

spice (whole or ground) Description: Seeds from the coriander plant, related to the parsley family (see cilantro). Mixture of lemon, sage and caraway ...

Người đóng góp

Edited by

Featured blossaries

User Experience

Chuyên mục: Technology   1 1 Terms

Works by Da Vinci

Chuyên mục: Arts   3 20 Terms