Home > Terms > Serbian (SR) > elektronska trgovina

elektronska trgovina

Brojni načini da ljudi sa prisupom Interneta mogu da obavljaju poslove sa svojih kompjutera.

0
Thêm vào Bảng chú giải thuật ngữ của tôi

Bạn muốn nói gì?

Bạn phải đăng nhập để gửi thảo luận.

Terms in the News

Featured Terms

Armana
  • 0

    Terms

  • 0

    Bảng chú giải

  • 11

    Followers

Ngành nghề/Lĩnh vực: Holiday Category: Religious holidays

Ханука

Also spelled Chanukah, Hanukkah is a Jewish holiday that lasts for eight days, celebrated as a re-dedication of the Holy Temple in Jerusalem. A ...

Người đóng góp

Edited by

Featured blossaries

Exotic buildings in China

Chuyên mục: Arts   1 4 Terms

Street Workout

Chuyên mục: Sports   1 18 Terms