Home > Terms > Serbian (SR) > deklaracija iz Tbilisija

deklaracija iz Tbilisija

Deklaracija Međuvladine konferencija o Obrazovanju u oblasti životne sredine, Tbilisi, 1977.g. Deklaracija o principima i strategijama ekološkog obrazovanja u savremenom svetu.

0
Thêm vào Bảng chú giải thuật ngữ của tôi

Bạn muốn nói gì?

Bạn phải đăng nhập để gửi thảo luận.

Terms in the News

Featured Terms

Sanja Milovanovic
  • 0

    Terms

  • 5

    Bảng chú giải

  • 1

    Followers

Ngành nghề/Lĩnh vực: Beverages Category: Smoothies

Смути/фрапе од банане

Рецепти за овај смути вероватно обухватају највећу колекцију рецепата за смути. Неки подразумевају банану под самом речју фрапе или смути. Такође, ...

Người đóng góp

Featured blossaries

Blosario 1

Chuyên mục: Science   1 1 Terms

Rewind Youtube 2014

Chuyên mục: Entertainment   1 9 Terms