join-the-team.jpg
Join the TermWiki Movement! Sharing your terms and defining your world is the new way to create change.
market_yourself.jpg
What I like about TermWiki as a translator is that for every term I create, I’m always shown as the contributor. It’s a great way to market myself.
redefine_social_network.jpg
Millions of terms, hundreds of categories, and thousands of contributors—TermWiki redefines social knowledge sharing.
show_it.jpg
Don't just say you know it. Show it!
no-selfies.jpg
Don’t just share your selfies… share something more meaningful. Showcase your knowledge.
unique-idea.jpg
Have a unique idea? Coin a term today!
challenge_yourself.jpg
Selfies, gossip and tweets are easy! Challenge yourself with something stimulating. Define your knowledge!
classroom_blossary.jpg
There’s a whole new dimension to classroom interaction! Test-drive a blossary for your classroom today.
total_recall.jpg
My email program’s recall function is a joke! They need Total Recall now!
looking_for_translators.jpg
Looking for translators? Check out their work right here on TermWiki!

Add a new term

Share a term with millions of visitors from around the world

Dịch thuật ngữ

Break down language barriers one term as a time

Blossary

Define everything for the knowledge economy

TermWiki Pro

Manage your business terminology for global success

Education TermsAdd a term

em bé hatch

Education; Child care services

Một em bé hatch là một nơi mà người dân (thường mẹ) có thể ...

Đại học Salamanca

Education; Colleges & universities

Đại học Salamanca (USAL) được thành lập năm 1134 ở ...

Đại học Phoenix

Education; Colleges & universities

Một trong những trường tư nhân lớn nhất ở Bắc Armerica, với ...

Mundaneum

Education; Knowledge

Một tổ chức Bỉ được tạo ra vào năm 1910 nhằm mục đích đối ...

Engineering TermsAdd a term

giãn nở nhiệt

Engineering; Civil engineering

Đó là xu hướng của vấn đề t có một hệ số giãn nở nhiệt ...

Tấm sàn bê tông

Engineering; Civil engineering

Nó là một nguyên tố phổ biến cấu trúc của tòa nhà hiện ...

Bê tông cốt thép

Engineering; Civil engineering

Bê tông cốt thép là bê tông trong đó thanh gia cố trát ...

bộ đệm đầu vào/đầu ra

Engineering; Electronic engineering

Một khu vực bộ nhớ máy tính đặc biệt dành riêng cho việc ...

Arts TermsAdd a term

chainsaw nghệ thuật

Arts & crafts; Sculpture

Một hình thức nghệ thuật kết hợp công nghệ hiện đại của ...

Ngủ vẻ đẹp triển lãm

Arts & crafts; Modern art

Một mùa hè 2012 nghệ thuật triển lãm tại thư viện Trung ...

1740 Càn Long Bình

Arts & crafts; Ceramics

16-Inch cao trung bình với một motif cá trên mặt và dải ...

Một công cụ để lừa dối và giết mổ

Arts & crafts; Modern art

Một phần của tác phẩm nghệ thuật tạo bởi Caleb Larson, đó ...

Featured blossariesBắt đầu một bảng chú giải

Zimbabwean Presidential Candidates 2013

Chuyên mục: Politics   1 5 Terms

Names of God

Chuyên mục: Religion   1 10 Terms

Sri Lankan Traditional paintings

Chuyên mục: Arts   1 20 Terms