Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Environment > Waste management

Waste management

The systematic process of trash/waste collection, transport, recycling, disposal and monitoring in an environmentally safe manner.

Contributors in Waste management

Waste management

khí bãi rác

Environment; Waste management

Bưu kiện đất được thiết kế và cho phép thực hiện các hoạt động landfilling. Điều này sẽ bao gồm các cửa ra vào, staging area, khu vực vùng đệm và khu vực mà sẽ chấp nhận chất thải cho xử lý (khu vực ...

mêtan

Environment; Waste management

Một sản phẩm phụ khí tạo ra thông qua phân hủy tự nhiên chất thải rắn tại bãi chôn lấp. Khí này theo dõi để duy trì mức độ quy định cơ quan nhà nước. Accumulated khí hoặc đốt bằng cách sử dụng một ...

lãng phí stream

Environment; Waste management

Loại hình cụ thể của chất thải được tìm thấy trong xử lý của khách hàng (thùng rác, các tông, nhôm, kim loại, vv ) hay một định nghĩa rộng hơn về xử lý kiểu. (ví dụ như MSW, C & D, nguy hiểm, vv ...

thành phố bãi rác thải rắn (MSW)

Environment; Waste management

Một bãi rác đã được cho phép bởi một cơ quan nhà nước quy định để chấp nhận chất thải rắn đô thị. Kiểu này landfilling phải có tài sản và thiết kế các tính năng cụ thể cho loại bãi rác mà đã được ...

bãi rác xây dựng & phá hủy (C & D)

Environment; Waste management

Một bãi rác đã được cho phép bởi một cơ quan nhà nước quy định để chấp nhận xây dựng và phá hủy lãng phí. Loại bãi rác phải có tài sản và đặc tính thiết kế riêng cho loại landfilling đó đã được thiết ...

lót

Environment; Waste management

Đất sét và tổng hợp lớp bảo vệ được đặt trên đáy và đầu một bãi rác.

nhà

Environment; Waste management

Một nhà được tìm thấy tại một bãi rác hoặc một trạm chuyển giao. Tất cả các xe phải dừng lại được xử lý và cân nặng, và tất cả các thư đi xe phải dừng lại để được cân nặng và nhận được một xử lý vé ...

Featured blossaries

Top Gear

Chuyên mục: Autos   2 4 Terms

Pharmacology

Chuyên mục: Health   1 1 Terms