Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Documentation > Technical publications

Technical publications

Documentation explaining a company's project or service. This may cover user guides, installation manuals, and troubleshooting/repair/replace procedures.

Contributors in Technical publications

Technical publications

hướng dẫn sử dụng chỉ dẫn

Documentation; Technical publications

Tài liệu giải thích làm thế nào để cài đặt hoặc vận hành thiết bị hoặc máy tính.

Featured blossaries

The Evolution of Apple Design

Chuyên mục: History   1 12 Terms

The World's Most Valuable Soccer Teams 2014

Chuyên mục: Sports   1 10 Terms