Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Documentation > Technical publications

Technical publications

Documentation explaining a company's project or service. This may cover user guides, installation manuals, and troubleshooting/repair/replace procedures.

Contributors in Technical publications

Technical publications

hướng dẫn sử dụng chỉ dẫn

Documentation; Technical publications

Tài liệu giải thích làm thế nào để cài đặt hoặc vận hành thiết bị hoặc máy tính.

Featured blossaries

10 Richest Stand Up Comedians

Chuyên mục: Entertainment   2 10 Terms

Best Mobile Phones 2014

Chuyên mục: Technology   2 2 Terms