Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Software > Supply chain

Supply chain

Of or referring to a system of organizations, people, technology, activities, information, and resources that develops a product from supplier to customer in an efficient manner.

Contributors in Supply chain

Supply chain

thả tàu

Software; Supply chain

Chỉ đạo một nhà cung cấp để gửi tài liệu mua trực tiếp cho một bên thứ ba thay vì cung cấp cho các chủ sở hữu cơ sở để kiểm tra hoặc stocking.

Lockbox

Software; Supply chain

Một vị trí an toàn từ xa, chẳng hạn như một hộp văn phòng đăng bài, nơi khách hàng gửi các khoản thanh toán thay vì đến trụ sở công ty, và nơi một tổ chức tài chính địa phương nhận được các khoản ...

khoan xuống

Software; Supply chain

Ứng dụng tính năng cho phép tiến triển từ một mức độ tổng kết, chung với các chi tiết giao dịch và dữ liệu bao gồm các tổng số.

hệ thống định vị

Software; Supply chain

Hệ thống được sử dụng để theo dõi các cá nhân được chỉ định và thực tế hàng tồn kho còn hàng địa điểm, và xác định vị trí quy ước đặt tên.

vị trí

Software; Supply chain

Một không gian tên riêng biệt mà có thể chứa nhiều mục nhưng được coi là một thực thể duy nhất bởi đại lý và hệ thống quản lý kho hàng trong cách xác định chiều cao, chiều sâu, trọng lượng được cho ...

trống-đệm-dây

Software; Supply chain

Một kỹ thuật mà cố gắng để quản lý sản xuất dòng chảy qua nhận dạng của một nút cổ chai đặt tốc độ phát hành tài liệu để sản xuất (trống), hàng tồn kho đệm để đảm bảo việc hoạt động của các nút cổ ...

lôgarit

Software; Supply chain

Một số mũ được sử dụng trong phương trình toán học để thể hiện mức độ một số lượng biến (hay, quyền lực mà một số phải được nâng lên để sản xuất một kết quả cụ ...

Featured blossaries

Taxi Apps in Beijing

Chuyên mục: Travel   3 4 Terms

HaCLOWNeen

Chuyên mục: Culture   219 10 Terms