Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Education > Special education

Special education

The education of students with special needs in a way that addresses the students' individual differences and needs.

Contributors in Special education

Special education

trực tuyến dạy kèm

Education; Special education

Chúng tôi là một công ty trực tuyến dạy kèm mà đã đặt nền tảng của nó trong sử dụng tình báo nhiều phương pháp để hiểu nhu cầu cụ thể và phong cách học tập của học sinh.Do đó chúng tôi vá một học ...

thiền

Education; Special education

Thuật ngữ chung đề cập đến thực hành tâm trí đặc biệt, characteristized hoặc bằng cách tập trung sự chú ý hoặc đặc biệt openess.

Hệ thống con và tư vấn viên thanh thiếu niên

Education; Special education

Tư vấn hệ thống dựa trên một định hướng điều trị mà tìm các triệu chứng và nguyên nhân của chứng rối loạn tâm thần không chủ yếu ở các cá nhân, nhưng trong môi trường xã hội của mình, đặc biệt là gia ...

kỹ năng cơ bản

Education; Special education

Những kỹ năng cần để sống trong xã hội hiện đại ví dụ như nghe, nói, đọc, viết và toán học. Chú thích: được kết hợp với những kỹ năng mới căn bản, những kỹ năng căn bản tạo nên những kỹ năng ...

ngôn ngữ ký hiệu

Education; Special education

Là một hệ thống ký hiệu người ta dùng tay, mặt và những cử động khác của cơ thể như là một phương thức giao tiếp, đặc biệt là cho người khiếm ...

makaton

Education; Special education

là một chương trình ngôn ngữ dùng các ký hiệu và biểu tượng để dạy kỹ năng giao tiếp, đọc viết và đọc cho người chậm giao tiếp và học tập.

Viện giáo dục quốc tế Hoa Kỳ cho sinh viên (tạm dịch)

Education; Special education

Viện giáo dục quốc tế Hoa Kỳ cho sinh viên hoặc IES Abroad là một tổ chức phi lợi nhuận dành cho du học sinh nước ngoài, nó quản lý các chương trình học nước ngoài ở các trường đại học Mỹ dành cho ...

Featured blossaries

Glossary of environmental education

Chuyên mục: Education   1 41 Terms

Martial Arts

Chuyên mục: Sports   2 11 Terms