Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Construction > Seismic safety

Seismic safety

Terms relating to the constuction of buildings that can withstand earthquakes.

Contributors in Seismic safety

Seismic safety

màng ranh giới

Construction; Seismic safety

Một vị trí nơi cắt được chuyển giao vào hoặc ra khỏi màng sheathing. Chuyển là hoặc là một yếu tố ranh giới hoặc một lực lượng kháng cự yếu tố.

màng, bị chặn

Construction; Seismic safety

Một màng trong đó tất cả các sheathing cạnh không xảy ra trên một khung thành viên được hỗ trợ trên và fastened đến chặn.

màng

Construction; Seismic safety

Một hành động ngang hoặc gần như ngang hệ thống để chuyển các lực lượng bên với các yếu tố chống dọc. Diaphragms được phân loại như linh hoạt hoặc cứng ...

thiết kế tổng trọng lượng rẽ nước

Construction; Seismic safety

Thiết kế trận động đất bên thuyên, trong đó có trọng lượng rẽ nước thêm nhờ thực tế và tình cờ xoắn, cần thiết cho thiết kế của hệ thống bị cô lập hoặc một phần tử ...

trọng lượng rẽ nước thiết kế thuyên

Construction; Seismic safety

Thiết kế trận động đất bên thuyên, chưa bao gồm bổ sung trọng lượng rẽ nước nhờ thực tế và tình cờ xoắn, cần thiết cho thiết kế của hệ thống bị cô ...

hợp âm màng

Construction; Seismic safety

Một yếu tố biên màng vuông góc để tải ứng dụng cho đi trục nhấn mạnh do màng thời điểm này một cách tương tự với các flanges của một chùm. Cũng áp dụng để cắt bức ...

mạnh yếu cột chùm

Construction; Seismic safety

Năng lực của cột tại bất kỳ khung thời điểm chung phải lớn hơn các dầm, để đảm bảo không dản ra hành động trong các chùm, qua đó anime thiệt hại và kiểm soát trôi ...

Featured blossaries

10 Material Design Android apps you should be using right now

Chuyên mục: Technology   1 10 Terms

Catholic Rites and Rituals

Chuyên mục: Religion   1 20 Terms