Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > History > Roman gods

Roman gods

Gods of the ancient Romans.

Contributors in Roman gods

Roman gods

Diêm vương.

History; Roman gods

Thần chết, tên chỉ vị thần cai quản địa ngục.

Thần chiến tranh

History; Roman gods

Thần chiến tranh và cũng là một thần nông, một sự kết hợp tiêu biểu cho La Mã thời đầu.

Minerva.

History; Roman gods

Nữ thần trí tuệ và nghệ thuật. Còn gọi là nữ thần trinh trắng của thơ ca, y học, trí tuệ, thương mại, dệt, thủ công, phép thuật.

Neptune.

History; Roman gods

Là thần biển, Hải vương còn được người La Mã thờ phụng như thần cai quản loài ngựa.

Featured blossaries

Top Gear

Chuyên mục: Autos   2 4 Terms

WeChat

Chuyên mục: Technology   3 12 Terms