Contributors in People

People

Preslav văn học

Culture; People

Preslav Literary học vào trường học văn học đầu tiên đế chế Bulgaria thời Trung cổ. Được thành lập bởi Boris I năm 885 hoặc 886 tại thủ đô của Bulgaria, tại Pliska. Trong 893, Simeon tôi tới chỗ của ...

người thô lỗ

Culture; People

Từ này nói về một người dễ nóng nảy hoặc hay gắt gỏng.

cuate

Culture; People

Một từ tiếng Nahuatl của người bản xứ, có nghĩa là bạn thân; đầu tiên nó có nghĩ là "sinh đôi".

đờ đẫn

Culture; People

Bộ mặt lờ đờ vì liên tục sử dụng chất có cồn.

thằng khốn

Culture; People

Một người đáng khinh miệt, không có lương tri và thuộc đáy xã hội.

regurgitate

Culture; People

Hành động nhắc lại ý tưởng và quan điểm của người khác mà không hiểu hoặc không suy nghĩ về chúng.

tán dương

Culture; People

Khen ngợi, tuyên dương ai đó dưới hình thức miệng hoặc viết.

Featured blossaries

Playing RPG Games

Chuyên mục: Entertainment   1 1 Terms

Knitting Designers

Chuyên mục: Arts   2 20 Terms