Contributors in People

People

locavore

Culture; People

Một người có chế độ ăn uống tập trung vào các loại thực phẩm được trồng và sản xuất gần đó, thường là 100 dặm.

Hệ thống Shipai

Culture; People

Là một hệ thống truyền thống Yao về những quy tắc làm thế nào duy trì trật tự xã hội được khắc trên những miếng đá phẳng.

ẩn tay

Culture; People

một lực lượng không xác định hoặc một ảnh hưởng được cho là nguyên nhân của những sự kiện xác định, thường là không may mắn.[Collins]

phỉnh gạt

Culture; People

Lời nói hoặc hành động vô nghĩa, được tạo ra một cách đặc trưng để lừa mọi người hoặc để che giấu sự thật hay một tình huống nào đó.(ODE)

con người

Culture; People

Người. Bất kì thành viên nào của nhóm gia đình Hominidar, đặc tính thông thường là rất thông minh, biết nói và đứng thẳng.

khóc

Culture; People

Làm chảy nước mắt ra khỏi vùng mắt. Khóc thường được gây ra bởi cảm xúc dâng tràn, thường là buồn hăặc vui.

Trường học văn học Ohrid

Culture; People

Ohrid Literary trường là một trong những hai thời Trung cổ Lép Trung văn hóa tâm lớn, cùng với trường Literary Preslav.

Featured blossaries

Top U.S. Universities 2013-2014

Chuyên mục: Education   1 20 Terms

Fitness Fads

Chuyên mục: Health   2 9 Terms