Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Computer > Laptops

Laptops

A personal portable computer that is small enough to use on one's lap.

Contributors in Laptops

Laptops

Nắp choát

Computer; Laptops

Các phân đoạn của máy tính xách tay mà bao gồm một chốt mùa xuân fastens máy tính xách tay bìa để căn cứ.

Tín hiệu đồng hồ

Computer; Laptops

Một loại hình cơ bản của tín hiệu mà biến động giữa cao và thấp để đồng bộ hóa các mạch.

Tốc độ dữ liệu đôi

Computer; Laptops

Khả năng để gửi và nhận máy tính tín hiệu bàn trong chu kỳ một đồng hồ bằng cách chuyển dữ liệu vào cả hai phân đoạn cao và thấp của một chu trình đồng ...

Vô tuyến điện

Computer; Laptops

Unit of measuring frequency that is equal to the number of cycles that occur in one second; written as Hz

Độ trễ

Computer; Laptops

The delay that occurs when information is being sent from a transmitter to a reciever.

Bo mạch chủ

Computer; Laptops

The main circuit hardware of a laptop

CPU

Computer; Laptops

Central Processing Unit is the core of a computer; necessary for computing performance. <center>[[File:ams2001glos-Be1.gif

Featured blossaries

Food to taste in Pakistan

Chuyên mục: Food   1 2 Terms

Medicine

Chuyên mục: Health   1 20 Terms