Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Metals > Iron

Iron

Iron is the chemical element with the symbol Fe and the atomic number 26. It is the most common element making up earth as a whole.

Contributors in Iron

Iron

quặng sắt

Metals; Iron

Hình thức sắt tồn tại trong tự nhiên. Quặng chủ yếu là sắt và oxy, nhưng có thể bao gồm phốt pho và các nguyên tố khác. Trước khi sự phát triển của quá trình Bessemer cơ bản, chỉ quặng chất lượng cao ...

thép carbon hoặc thép nhẹ

Metals; Iron

Hình thức phổ biến nhất và thường hữu ích thép. Bao gồm 0,3% carbon

galvanize

Metals; Iron

Để áo sắt hoặc thép với một lớp mỏng của kẽm do đó nó không gỉ. Kim loại thường được mạ bằng quá trình gọi là điện phân.

hợp kim

Metals; Iron

một chất bao gồm hai hoặc nhiều kim loại, hoặc một kim loại hoặc kim loại với một phi kim, sâu sắc khác nhau, như theo fusion hoặc electrodeposition. 

Featured blossaries

Taxi Apps in Beijing

Chuyên mục: Travel   3 4 Terms

HaCLOWNeen

Chuyên mục: Culture   219 10 Terms