Contributors in Intermediates

Intermediates

azacitidine

Organic chemicals; Intermediates

Một tương tự pyrimidine ức chế DNA methyltransferase, impairing DNA methylation. Nó cũng là một antimetabolite cytosine, tích hợp chủ yếu vào RNA.

Featured blossaries

The World's Nine Most Powerful Women

Chuyên mục: Politics   1 9 Terms

Charities

Chuyên mục: Other   4 20 Terms