Contributors in Hospitals

Hospitals

Thiên để

Health care; Hospitals

Điểm thấp nhất là, ví dụ, thấp nhất máu sau khi hóa trị liệu, nồng độ thấp nhất của một loại thuốc trong cơ thể, vv

Lumpectomy

Health care; Hospitals

Phẫu thuật cắt bỏ một lần từ một người phụ nữ vú trong một trường hợp nghi ngờ hoặc được chẩn đoán ung thư, phần còn lại của vú bị bỏ lại nguyên vẹn; một thể hiện của điều ...

biến chứng

Biotechnology; Biomedical

Biến chứng, trong y học, là một sự tiến hóa không thuận lợi của một bệnh, tình trạng sức khỏe hoặc điều trị y tế. Bệnh này có thể trở nên tồi tệ hơn ở mức độ nghiêm trọng của nó hoặc hiển thị một số ...

chống chỉ định

Biotechnology; Diseases

Một chống chỉ định (phát âm như chống chỉ định) là một điều kiện hay yếu tố nói chống lại một biện pháp nhất định. Đây là yếu được sử dụng trong y học, có liên quan đến yếu tố làm tăng các rủi ro ...

chỉ dẫn

Biotechnology; Diseases

Trong y học, chỉ một là một lý do hợp lệ để sử dụng một bài kiểm tra nhất định, thuốc men, thủ tục, hoặc phẫu thuật. Các đối diện của dấu hiệu là chống chỉ ...

Hướng dẫn Xuất viện

Health care; Hospitals

thông tin và hướng dẫn từ bác sĩ cho bệnh nhân vcho giai đoạn hục hồi sau khi rời khỏi bệnh viện

liệu pháp nghề nghiệp

Health care; Hospitals

Một liệu pháp nghề nghiệp đánh giá và xử lý các điều kiện thể chất và tâm lý ở các bệnh nhân để tối đa hóa mức độ độc lập trong cuộc sống hàng ngày của ...

Featured blossaries

Classifications of Cardiovascular Death

Chuyên mục: Health   1 2 Terms

British Billionaires Who Never Went To University

Chuyên mục: Business   4 6 Terms