Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Garden > Gardening devices

Gardening devices

Gardening devices

Contributors in Gardening devices

Gardening devices

cuốc

Garden; Gardening devices

Một công cụ vườn với một xử lý dài và một lưỡi, được sử dụng để phá vỡ đất và loại bỏ các nhà máy mà không phải là muốn.

Featured blossaries

The Evolution of Apple Design

Chuyên mục: History   1 12 Terms

The World's Most Valuable Soccer Teams 2014

Chuyên mục: Sports   1 10 Terms