Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Love > Family love

Family love

Emotional closeness and affections between family members.

Contributors in Family love

Family love

companionate tình yêu

Love; Family love

Companionate tình yêu là một loại thân mật không đam mê, tình yêu đó là mạnh hơn hữu nghị vì các yếu tố của cam kết lâu dài. Loại này của tình yêu là quan sát trong cuộc hôn nhân dài hạn, nơi niềm ...

Featured blossaries

Halloween – Scariest Legends around the globe

Chuyên mục: Culture   218 12 Terms

Top 20 Website in the World

Chuyên mục: Technology   1 22 Terms