Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Events > Disasters

Disasters

For all man-made and natural disasters.

Contributors in Disasters

Disasters

Dystopia

Non-profit organizations; Community based resources

Dystopia một là một cộng đồng xã hội là một cách nào đó quan trọng không mong muốn hoặc đáng sợ. Nó là đối diện của một utopia. Xã hội như vậy xuất hiện trong nhiều tác phẩm nghệ thuật, đặc biệt là ...

Bão Bopha

Events; Disasters

Bão Bopha làm rơi xuống đất tại Mindanao ở miền Nam Philippines ngày 4 tháng 12 năm 2011. Là kết quả của cơn gió 130 mph và mưa, nhiều hơn 40.000 người đã được di chuyển vào nơi trú ẩn, cắt giảm sức ...

Featured blossaries

Roman Site of Constantine

Chuyên mục: History   1 1 Terms

Fanfiction

Chuyên mục: Literature   2 34 Terms