Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Alternative therapy > Diet therapy

Diet therapy

Terms related to the approach to alternative medicine through controlling the diet.

Contributors in Diet therapy

Diet therapy

Saal an der Donau

Alternative therapy; Diet therapy

Saal an der Donau est une xã de Bavière (Allemagne), située dans l'arrondissement de Kelheim, dans le quận de Basse-Bavière.

Saal an der Donau

Alternative therapy; Chromotherapy

Saal an der Donau est une xã de Bavière (Allemagne), située dans l'arrondissement de Kelheim, dans le quận de Basse-Bavière.

chế độ ăn uống bệnh tiểu đường

Alternative therapy; Diet therapy

Chế độ ăn uống bệnh tiểu đường là một danh sách đặc biệt thực phẩm phù hợp cho những người bị bệnh tiểu đường. Chế độ ăn uống này thường là cao trong chất xơ và ít chất béo. Nó nói rằng nguồn gốc của ...

Featured blossaries

Chinese Internet term

Chuyên mục: Languages   1 2 Terms

International Organizations

Chuyên mục: Politics   1 20 Terms