Contributors in Cooking appliances

Cooking appliances

xúc xích

Household appliances; Cooking appliances

Mở hình chữ nhật kim loại container, thường với một khung thanh kim loại bên trong, sử dụng để nấu ăn thực phẩm dưới một khoan.

Featured blossaries

Halloween – Scariest Legends around the globe

Chuyên mục: Culture   218 12 Terms

Top 20 Website in the World

Chuyên mục: Technology   1 22 Terms