Contributors in Conveyors

Conveyors

bánh xoay

Industrial machinery; Conveyors

bánh quay được gắn vào giá điều chỉnh được để giúp dễ xoay gói hàng.

Featured blossaries

Study English

Chuyên mục: Arts   1 13 Terms

GE Smart Series Cameras

Chuyên mục: Technology   1 1 Terms