Contributors in Conveyors

Conveyors

bánh xoay

Industrial machinery; Conveyors

bánh quay được gắn vào giá điều chỉnh được để giúp dễ xoay gói hàng.

Featured blossaries

Modern Science

Chuyên mục: Science   1 10 Terms

phobias

Chuyên mục: Health   2 26 Terms