Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Religion > Christianity

Christianity

Christianity is a monotheistic and Abrahamic religion based on the life and teachings of Jesus Christ, whom adherents believe to be the son of God. According to Christianity Jesus Christ is the savior of humanity phophesied in the Old Testament.

Contributors in Christianity

Christianity

isagoge

Religion; Christianity

Isagoge hay "Giới thiệu" để Aristotle "thể loại", viết bởi Porphyry trong tiếng Hy Lạp và dịch sang tiếng Latin bởi Boethius, đã là các sách giáo khoa tiêu chuẩn trên logic cho ít nhất một thiên niên ...

autocephaly

Religion; Christianity

Autocephaly, tại nhà thờ Thiên Chúa giáo thứ bậc và đặc biệt là đông chính thống giáo và chính thống giáo phương đông thờ, là tình trạng của một nhà thờ thứ bậc mà giám mục đầu không báo cáo với bất ...

dụ ngôn Cây vả cằn cỗi

Religion; Christianity

Dụ ngôn Cây vả cằn cỗi là một dụ ngôn nổi tiếng của Chúa Giêsu. Theo cho Luke 13: 6-9 dụ ngôn là về một cây vả không sản xuất trái cây.

narthex

Religion; Christianity

Lối vào hoặc vận động hành lang vùng, nằm ở phần cuối của gian giữa, vào cuối xa từ bàn thờ chính của giáo hội.

apse

Religion; Christianity

Một ngưng semicircular được bảo hiểm với một vault hemispherical hoặc semi-dome

Armageddon

Religion; Christianity

Điều này nói đến cuối cùng của thế giới.

Vì họ không biết mình đang làm gì

Religion; Christianity

Lạy Cha, xin tha thứ cho họ, vì họ không biết mình đang làm gì

Featured blossaries

Playing RPG Games

Chuyên mục: Entertainment   1 1 Terms

Knitting Designers

Chuyên mục: Arts   2 20 Terms