Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Religion > Christianity

Christianity

Christianity is a monotheistic and Abrahamic religion based on the life and teachings of Jesus Christ, whom adherents believe to be the son of God. According to Christianity Jesus Christ is the savior of humanity phophesied in the Old Testament.

Contributors in Christianity

Christianity

bàn thờ mặt trước

Religion; Christianity

Frontal (antipendium, pallium altaris) là một appendage nằm trên một mặt trước toàn bộ của bàn thờ, phần dưới của bảng (mensa) để predella, và vì tin mừng của phía epistle ...

bàn thờ cao

Religion; Christianity

Bàn thờ cao như vậy được gọi là từ thực tế là nó là bàn thờ trưởng tại một nhà thờ, và cũng bởi vì nó được nêu ra trên một máy bay cao trong các khu bảo tồn, nơi nó có thể được nhìn thấy đồng thời ...

bàn thờ sừng

Religion; Christianity

Trên bàn thờ Do Thái đã có bốn dự, một ở mỗi góc, mà được gọi là sừng bàn thờ. Các dự không được tìm thấy trên bàn thờ Thiên Chúa giáo, nhưng từ cornu ("còi") vẫn được duy trì để chỉ các bên hoặc góc ...

bàn thờ đèn

Religion; Christianity

Trong cựu ước Thiên Chúa chỉ huy rằng một đèn đầy với dầu ô liu, tinh khiết nhất nên luôn luôn ghi trong dinh của các lời khai mà không có các tấm màn che.

bàn thờ trải giường

Religion; Christianity

Bàn thờ trải giường là hạ sĩ, pall, purificator và ngón tay-khăn. The Blessed Sacrament và các bình chứa nó luôn luôn phải được đặt trên một hạ sĩ, mà phải được thực hiện của lanh hay gai dầu mà ...

bánh mì bàn thờ

Religion; Christianity

Bánh mì là một trong hai yếu tố hoàn toàn cần thiết cho sự hy sinh của Thánh thể. Nó không thể xác định từ các văn bản thiêng liêng cho dù Kitô sử dụng bánh mì bình thường bảng hoặc một số bánh mì ...

bàn thờ nến

Religion; Christianity

Lý do thần bí giáo hội quy định rằng các nến được sử dụng tại Thánh lễ và tại chức năng phụng vụ khác được làm bằng sáp ong. Tinh khiết sáp chiết xuất của ong từ Hoa tượng trưng cho sự tinh khiết xác ...

Featured blossaries

Scientology

Chuyên mục: Religion   2 6 Terms

Chinese Tea

Chuyên mục: Culture   3 22 Terms