Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Religion > Christianity

Christianity

Christianity is a monotheistic and Abrahamic religion based on the life and teachings of Jesus Christ, whom adherents believe to be the son of God. According to Christianity Jesus Christ is the savior of humanity phophesied in the Old Testament.

Contributors in Christianity

Christianity

housel

Religion; Christianity

Thánh thể; các hành động của việc Tiệc Thánh.

Kinh Thánh

Religion; Christianity

Quyển sách thánh của đạo Cơ Đốc, một bộ sưu tập các bài viết cổ bao gồm các sách của Cựu Ước và Tân Ước.

lời cầu nguyện của Chúa

Religion; Christianity

Lời cầu nguyện Chúa Giê Su dạy cho các môn đồ. Cũng được gọi là Cha của chúng ta.

tân ước

Religion; Christianity

Một bộ sưu tập các sách Phúc Âm, Công Vụ Các Sứ Đồ, Thư Tín của Phao Lô, các thư tín khác, và sách Khải Huyền.

Trinity

Religion; Christianity

Pesons ba Thiên Chúa, tất cả tạo thành một cơ thể thống nhất, do đó threee người của Thiên Chúa, cha, con và Thánh thần, đó là tương đương với nhau trong Christian ...

bí tích Thánh

Religion; Christianity

Một nghi lễ Thiên Chúa giáo trang nghiêm cho như là một phương tiện của ân sủng, một dấu hiệu của Đức tin, hoặc vâng lời của Chúa Kitô lệnh. The Anglican giáo lý định nghĩa một phép bi tích là "một ...

Ex cathedra

Religion; Christianity

(Tiếng Latin "khỏi ngai vàng. ") Độc quyền phát biểu được thực hiện bởi giáo hoàng trong Cơ đốc giáo La Mã.

Featured blossaries

Scientology

Chuyên mục: Religion   2 6 Terms

Chinese Tea

Chuyên mục: Culture   3 22 Terms