Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Automotive > Automotive paint

Automotive paint

Automotive paint and auto body works.

Contributors in Automotive paint

Automotive paint

dòng máy

Automotive; Automotive paint

Thuật ngữ này có thể được sử dụng có nghĩa là vòi không khí nhưng chủ yếu được sử dụng để mô tả các đường ống cứng mang không khí từ máy nén để điều chỉnh/bộ lọc mà không khí được làm sạch và áp lực ...

Featured blossaries

Top 5 TV series of 2014

Chuyên mục: Entertainment   1 4 Terms

Online Search

Chuyên mục: Technology   1 1 Terms